เลือกรูปแบบกิจกรรม

  • Volunteer Diver ต้องใช้ code
  • Volunteer Diver
  • Open Water Princess Cup
  • ดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก GUINESS WORLD RECORD ( I DRIVE )+ ห้องพัก + รถรับส่ง + อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อม
  • ดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก GUINESS WORLD RECORD ( I DRIVE ) อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อม
  • ผู้สมัครนำอุปกรณ์มาเอง
  • Go Green Crew
  • ดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก GUINESS WORLD RECORD ( I DRIVE )+ ดำน้ำท่องเที่ยว + ห้องพัก + รถรับส่ง + อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อม
  • ดำน้ำอนุรักษ์ ทำลายสถิติโลก GUINESS WORLD RECORD ( I DRIVE )+ ดำน้ำท่องเที่ยวอีก 2 DRIVE + อุปกรณ์ทุกอย่างพร้อม